เลขโทรศัพท์มงคล จะช่วยให้เจ้าของที่ครอบครองมีทรัพย์เสน่ห์ และสติปัญญาดี

เลขโทรศัพท์มงคล ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ สามารถสนับสนุนการงานให้รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าได้ ถ้าผู้ใช้เลือกเบอร์ฯ ให้เหมาะสบกับอาชีพของตน  โดยตัวเลข จะแทนอาชีพต่าง ๆ ได้

เลขโทรศัพท์มงคล เป็นเบอร์โทรศัพท์ ที่ไม่มีจุดเสีย มีพลัง ส่งผลดีต่อชีวิต ดีต่อทุกอาชีพ ทุกสถานะภาพ เพราะตัวเลข แต่ละตัวมีทั้ง “ด้านเด่น และด้านด้อย” เหมือนกับ มนุษย์เรา ที่มีทั้ง “ด้านดี และด้านไม่ดี” ดังนั้น การเลือกดูคน ก็ดูต้องรู้ ทั้งด้านดี และ ด้านไม่ดี ของเขาด้วย แล้วจำแต่ด้านดี ของเขามาปรับปรุง ใช้กับเรา ให้เกิดผลดี เป็นแบบอย่างที่ดี ส่วนด้านไม่ดีนั้น เราก็คิดว่า จะไม่ทำแบบนั้น และเรื่องตัวเลข ก็เช่นกัน การรู้ทั้งด้านเด่น และด้านด้อย ของตัวเลข ก็มีประโยชน์ ตัวอย่างเช่นเลข 2 แสดงถึง ความอ่อนโยน เราก็นำเลข 2 นี้ มาใช้กับงานบริการ งานที่ต้องดูแล เทคแคร์ คนอื่น ช่วยเหลือผู้อื่น แต่จะไม่เหมาะ ที่จะนำมาใช้ กับผู้บริหารหัวหน้า เพราะจะทำให้โลเล ใจอ่อนหูเบาได้ง่าย เป็นต้น

การเลือกเบอร์ถือนั้น มีความสำคัญมาก เพราะอาจเปลี่ยนแปลงไ ปในสิ่งที่ดี และไม่ดี ได้ในอนาคต เบอร์สวยที่มีเลข ซ้ำๆ เลขตอง อาจจะไม่ดีเสมอไป แต่เบอร์ไม่สวย อาจจะส่งผลดี ให้กับคุณได้ดีกว่า

การเลือกเบอร์นั้น จะไม่นับ 3 ตัวแรกคือ (08x,09x,06x) ตัวเลขที่โชว์ บนเบอร์มือถือนั้น มีพลังของแต่ละตัว บ่งบอกชัดเจนอยู่แล้ว หากเป็นเลขที่ดี ก็ส่งผลดี หากเป็นเลขไม่ดี ก็จะส่งผลเสียได้ หลักการพิจารณา เลือกเบอร์เลขโทรศัพท์มงคล มือถือ ที่เหมาะสม กับตัวท่าน ขอให้พิจารณาถึง สิ่งที่ท่านพึงประสงค์ ว่าท่านต้องการอะไร ในชีวิตบ้าง เช่น การงาน การเงิน ความรัก การค้า ตำแหน่ง หน้าที่ ความสามารถ ในด้านใดๆ แล้วเลือกเลข ตามความหมาย ที่ท่านต้องการ โดยไม่ต้องสนใจ ในเรื่องผลรวม เพราะเลขผลรวม ทุกเลขเป็นเลขที่ดี เพียงแต่บางเลข อาจเหมาะสำหรับการบางอย่าง หรือ หลายอย่าง พิจารณาเลือกตามอาชีพ ลักษณะใช้งานเป็นหลัก เลือกใช้ตามเหมาะสม เพื่อเกื้อหนุน ตามหน้าที่ ที่มอบหมาย หรืออาชีพ ของผู้ครอบครอง

เราจำหน่ายเลขโทรศัพท์มงคล, เลขมือถือมงคล, รวมทั้ง ขายทะเบียนสวย รับซื้อ และแลกเปลี่ยนทะเบียนรถ, รับจองเลขทะเบียนเลขสวย, ทะเบียนกราฟฟิค, สั่งล็อค!! ทะเบียนตามออเดอร์, รับต่อประกันรถยนต์ของทุกบริษัท

เลขโทรศัพท์ มงคล