เลขทะเบียนรถยนต์ นั้น สำคัญไฉน

ทะเบียน รถยนต์ หรือ License plate คือ ชื่อ หรือ รหัส ประจำ รถยนต์ คันนั้นนั้น

ทะเบียนรถยนต์ เป็นรหัส สำคัญ ที่จะ บ่งบอก ถึง รายละเอียด ทั้งหมดของ รถ รวมถึง เลขเครื่องยนต์ รุ่น สี ขนาด ชื่อ เจ้าของ หรือ เปรียบเสมือน ชื่อ ของ บุคคล นั้นเอง

ดังนั้น การ เลือก เลขทะเบียน รถที่เหมาะสม หรือ เลขทะเบียน ที่เรา ชอบ จะ ทำให้ การขับขี่ มีความมั่นใจ มากขึ้น ทางจิตใจ

ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบก ผู้ควบคุม การออก เลขทะเบียนรถ  สำหรับ รถแต่ละคัน ที่จะเป็นรถใหม่ จะต้องมีการ จดทะเบียน อย่างถูกต้อง จะได้รับ ป้ายทะเบียนรถ มา พร้อม กับสมุดคู่มือรถ

เรา เจ้าของรถ สามารถ ขอ เลขทะเบียนได้ ตามที่เรา ต้องการ โดย เลขทะเบียน ที่มีความพิเศษ ย่อมมีความต้องการ สูง จะต้องทำการ ประมูล กัน ราคาก็จะ สูง กว่า ปกติ

อย่างไร ก็ตาม ศาสตร์ของ ตัวเลข ยังเป็น ความเชื่อ เฉพาะ บุคคล ที่ทำให การ มีเลขที่เป็น มงคล เหมาะสม กับ เรา จะทำให้ เกิดความเจริญก้าวหน้า หรือ ขับขี่อย่างปลอดภัย ได้