เบอร์รับโชค คือ ตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ไม่มีจุดเสีย มีพลังส่งผลดีต่อชีวิต ดีต่อทุกอาชีพ ต่อทุกสถานะภาพ

เบอร์รับโชค เบอร์มงคล เลขมงคล เบอร์ดี ที่จำหน่ายบนเว็บไซต์อิงตาม ศาสตร์รหัสพลังตัวเลข (เลขศาสตร์ ศาสตร์ตัวเลข เลขพยากรณ์) ที่มีความแม่นยำมากที่สุด

เบอร์รับโชค เบอร์โทรศัพท์ ที่เป็น เบอร์มงคล นับเป็นสิ่งที่จำเป็น ต่อผู้คน ในสังคมมากที่สุด เพราะ เบอร์โทรศัพท์ ได้เชื่อมจิตของผู้โทร กับผู้รับสาย  ผ่านกระแส แห่งคลื่นความถี่ โดยมีตัวเลข ของเบอร์โทรศัพท์ เปรียบเสมือน เลขประตู ที่หาห้อง ที่จะสามารถบอกได้ว่า ผู้ที่อยู่ในห้องนั้น จะมีห้องที่ มีความพร้อมอย่างไร   ดั้งนั้นผู้ที่ใช้เบอร์โทรศัพท์ ที่ไม่ดีก็เหมือนเราอยู่ในสถานที่ ที่ไม่มีความสะดวก คับแคบ หรือ สถานที่มี สิ่งอัปมงคล ซ่อนอยู่ก็ได้ คนที่ใช้เบอร์เดิมที่ มีตัวเลขที่เป็นเลขที่ เสียมากๆ (เลขคู่เสีย) ควรระวังเหตุการณ์การร้ายๆ อาจเกิดขึ้น ตามคำนายของเบอร์เดิม โดยเฉพาะสำหรับเหตุการณ์ร้าย ที่ยังไม่เกิดขึ้น อาจจะเกิดแบบ เหมารวม ทั้งหมดในคราวเดียวกัน ทั้งอุบัติเหตุ ความขัดแย้ง โรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนความสูญเสีย อะไรบางอย่าง ไปอย่างไม่อาจจะแก้ไขได้

เบอร์รับโชคเบอร์มงคล เป็นพลังคิดในด้านบวก หรือ คิดในด้านลบ ที่เกิดขึ้น จากการใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ เป็นมงคล หรือไม่เป็นมงคลนั้นๆ จะสั่งจิต ส่วนลึกของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา เป็นดังพลังงานที่มีอำนาจมหาศาลของจิต จะทำให้เกิดสิ่งที่ดี หรือ สิ่งที่ร้าย ได้อย่างหน้าประหลาดใจ การถอดค่าของตัวเลข ในศาสตร์แขนงต่างๆ เช่น เลขโหราศาสตร์ไทย จีน เป็นต้น บางศาสตร์เน้นผลรวม บางศาสตร์เน้น 2 ตัวท้าย ศาสตร์เน้นตำแหน่ง ของตัวเลขอิงกับ ตำแหน่งของดวงดาว อย่างนี้เป็นต้น อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคล

เบอร์รับโชค

การเปลี่ยนเบอร์มือถือ เลขมือถือมงคล ควรปรึกษา ผู้ที่เข้าใจศาสตร์ รหัสพลังตัวเลข ในเชิงลึกก่อน เพราะตัวเลขบางคู่ แม้จะอยู่ในกลุ่มของ ตัวเลขเดียวกัน แต่หากวางในตำแหน่ง ที่ไม่ควรวาง อาจส่งผลเสีย ผลที่ไม่พึงประสงค์ได้ หากท่านต้องการคำแนะนำ หรือต้องการปรึกษาเรื่องตัวเลขเบอร์สวยเลขศาสตร์ เราแนะนำ ให้คำปรึกษาท่านได้