ประมูลทะเบียนรถ ประมูลทะเบียนสวย ตัวเลขแต่ละตัวมีความหมายความเป็นสิริมงคล

ประมูลทะเบียนรถ ป้ายทะเบียนที่ได้มาจากการประมูลนี่มีข้อแตกต่างกับป้ายทะเบียนปรกติทั่วไปพื้นหลังเป็นลายประมูล มีลวดลายสีสันแบบ ทะเบียนกราฟฟิค ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆ

การ ประมูลทะเบียนรถ นอกจากจะได้หมายเลข ที่ถูกใจ ได้เลือกเลข ที่ชอบ ตรงกับ ความต้องการ หมายเลขที่ได้ ยังสามารถจดทะเบียนรถ ได้ทันที และ หมายเลขที่ได้ สามารถนำไปใช้ กับรถที่จดทะเบียนแล้วได้ โดยดำเนินการ ขอเปลี่ยนใช้หมายเลข ที่ได้จากการประมูล แทนหมายเลขเดิม หมายเลขที่ได้ จากการประมูล ถือเป็นสิทธิ ของผู้ประมูล สามารถโอนการใช้ให้แก่ผู้อื่นได้

อีกทั้ง ป้ายทะเบียนรถที่นำมาประมูล ยังมีความต่าง จากป้ายทะเบียนทั่วไป แผ่นป้าย จะมีสีสันปรากฏ ภาพกราฟิก สถานที่ สัญลักษณ์สำคัญ ของแต่ละจังหวัด อย่างเช่น ปราสาทหินพิมาย เอกลักษณ์ ของจังหวัดนครราชสีมา, รูปรถม้า จังหวัดลำปาง, สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี, รูปหมีแพนด้า ร่มบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น และ รายได้จากการประมูล ยังมีส่วนช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย อันเกิดจากการ ใช้รถใช้ถนน โดยได้นำเข้ากองทุนเ พื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน

หมายเลข ที่เป็นที่ต้องการ และ ได้รับความนิยม มี ความหลากหลาย การประมูล นอกจาก มี โอกาส ได้เป็น เจ้าของ ตัวเลข ที่ชื่นชอบยัง เป็นการทำบุญ สร้าง ความปลอดภัย ในการใช้รถ ใช้ถนน

คุณ ศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวให้ความรู้ว่า เลขทะเบียนสวย เป็น ความชอบ ส่วนบุคคล

ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความสนใจต่างกันไป

ทะเบียนตัวเลข ที่ได้รับความนิยม มีทั้งเลข สี่ตัวเหมือน สองตัวเหมือน รวมทั้ง ที่เป็นเลขตัวเดียว

นอกจากนี้ จากการเก็บข้อมูล ยังพบว่า ตัวเลขบางกลุ่ม ยังเป็นที่ต้องการ ซึ่งเลขสวยนั้น มีทั้งเลขสวยแบบเรียงกัน เช่น 8888,9999,5555 ฯลฯ เลขสวย เรียงสลับเลข เช่น 9898, 7272 ฯลฯ เลขสวยเป็นคู่ เช่น 77,88 เลขที่บวกรวม กัน มีความหมายความเป็นมงคล ฯลฯ

ความสนใจ ใน ตัวเลข จะ ต่างกันไป การ ประมูล จึงแบ่ง เป็น กลุ่มๆ แต่นอกจาก นี้ ก็ยังมี เลขสวย อยู่ แต่ปริมาณ ความต้องการจะเปลี่ยนไป อย่างในอดีต นิยมเลข สี่ตัวเหมือน หนึ่งตัว เหมือน สองตัวเหมือน

ซึ่งหากดูจาก สถิติ ของ การประมูล อย่างเลข 9999 หรือ ที่เรียกว่าโฟร์เก้า มี ความนิยมสูง ขณะที่ รองลงมาเป็นเลข 8888 กลุ่มนี้จะเป็นที่นิยม และ มีราคารองๆ ลงมาก็ มีเลข 1 ทั้งเรียง และเลขตัวเดียว เลข 5555 7777 ฯลฯ  แต่บางครั้ง เลขตัวเดียว ก็ มี ราคา ก็เป็นไปได้

ทั้งนี้ แล้วแต่ความสนใจความเชื่อ ความชอบ ของแต่ละบุคคล และแต่ละสถานที่