ทะเบียนประมูล เลขประมูล ป้ายกราฟฟิค ที่ได้ประมูลออกมาจากขนส่ง สามารถเก็บไว้ได้นานถึง 3 ปี

ทะเบียนประมูล กรมการขนส่งทางบก ได้จัดให้มีการประมูลเลขสวยขึ้น โดยมีหมายเลขทั้งหมด 301 หมายเลข ซึ่ง ณ ปัจจุบัน จะจัดให้มีการประมูลของเลขทะเบียนประมูล เกือบครบทุกจังหวัด

ทะเบียนประมูล เป็นป้าย ที่ได้รับจากการประมูล เวลาขายรถ ไม่ต้องขายป้ายประมูล เพราะป้ายประมูล ถือเป็นทรัพย์สิน สามารถเก็บรักษา เอาไว้ให้ ลูกหลาน เป็นมรดกตกทอด หรือ เอาไว้ขายต่อได้ ปัจจุบันเป็นที่ต้องการ ของประชาชนเป็นจำนวนมาก

สิทธิประโยชน์ ที่ได้จากการประมูลป้ายทะเบียน

ป้ายทะเบียน ที่ได้มาจากการประมูล นี่มีข้อแตกต่าง กับป้ายทะเบียนปรกติ ทั่วไป นอกเหนือจาก พื้นหลังที่เป็นลายประมูลแล้ว ซึ่งคนทั่วไปอาจจะไม่ทราบ

  1. มีหมายเลขทะเบียนรถสวยๆ ให้เลือก
  2. แผ่นป้ายทะเบียนรถ ที่ได้จากการประมูล แตกต่างจากแผ่นป้ายลักษณะธรรมดาทั่วไป มีลวดลายสีสันแบบ กราฟฟิค ที่เป็นสัญลักษณ์ ของจังหวัดนั้นๆ
  3. ท่านสามารถ นำหมายเลขทะเบียนรถ ที่ประมูลได้มาจดทะเบียนได้ในทันที  โดยไม่ต้องรอ ตามลำดับหมายเลข ทั้งนี้ สามารถนำไปจดทะเบียนรถเก่า ที่มีอยู่แล้วด้วย
  4. หมายเลขทะเบียนรถ ที่ประมูลได้ ยังถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ ผู้ประมูล และ เป็นมรดกตกทอดยังทายาท เหมือนกับทรัพย์สินอื่น มอบเป็น ของขวัญ แก่คนใกล้ชิด หรือ ผู้ที่เคารพนับถือ หรือ หากจะขายรถให้ผู้อื่น สามารถเลือกที่จะขายแต่ตัวรถ โดยไม่ขายหมายเลขทะเบียนรถก็ได้ หรือ จะนำแผ่นป้ายทะเบียนที่ประมูลได้ ไปขายต่อ ให้บุคคลอื่นก็ได้ ราคาอาจจะสูงขึ้น ตามแต่จะตกลงกัน
  5. รายได้จากการประมูล แผ่นป้ายทะเบียนรถ จะนำเข้ากองทุน เพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถ ใช้ถนน เพื่อใช้ในการป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุ ทางถนน ซึ่งถือได้ว่าผู้ประมูล ได้ร่วมกันทำบุญกุศล ช่วยเหลือสังคม และ ชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

การจดทะเบียนประมูลมีเอกสารที่ต้องใช้คือ

1.ชุดจดทะเบียนได้จากเซลล์

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.เอกสารการโอนสิทธิ์ ของป้ายประมูล

4.ใบเสร็จ ที่จ่ายเงินครบตามจำนวน ที่ได้ประมูล

5.สำเนาบัตรประชาชน ผู้โอนสิทธิ์

กรมการขนส่งทางบก จัดให้มีการประมูล หมายเลขทะเบียนสวย ซึ่งเลขทะเบียนประมูล ที่ได้กำหนดว่า เป็นเลขประมูลมีทั้งหมด 301 หมายเลขเท่านั้น และหมายเลขดังกล่าว จะเป็นเลขที่เป็น ลายกราฟฟิค สีสันสวยงาม รูปแบบของตัวเลขจะเป็น xxyy xyxy xyyx เท่านั้น ซึ่งเลข 9998 ไม่ใช่เลขประมูลอย่างเด็ดขาด และการที่เห็นป้ายนี้ เป็นกราฟฟิคนั้น แสดงว่าเจ้าของรถ ได้ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ โดยนำสติกเกอร์ ลายกราฟฟิคมาติด ซึ่งการทำแบบนี้ ถือว่าผิดกฏหมาย ข้อหา “ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ” มีโทษปรับไม่เกิน 2000 บาท

ทะเบียนประมูล