ทะเบียนกราฟฟิค ป้ายพิเศษที่ออกให้เฉพาะหมายเลขที่กรมการขนส่งทางบก กำหนดไว้และนำออกประมูลเท่านั้น

ทะเบียนกราฟฟิค เป็นแผ่นป้ายทะเบียนที่ได้รับจากการประมูล เวลาขายรถ ไม่ต้องขายป้ายประมูล เพราะป้ายประมูล ถือเป็นทรัพย์สิน สามารถเก็บเอาไว้ให้ลูกหลาน เป็นมรดกตกทอด หรือเอาไว้ขายต่อได้

แผ่นป้าย ทะเบียนกราฟฟิค ที่มีสีสัน สวยงาม เป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถ ที่กรมการขนส่งทางบก ออกให้สำหรับ หมายเลขทะเบียนสวย จำนวนหมวดละ 301 เลขหมาย ที่นำออกประมูล นำเงินรายได้ สมทบเข้ากองทุน เพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เท่านั้น การนำแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งไม่ใช่แผ่นป้ายประมูล ไปตกแต่ง หรือ ทำเลียนแบบขึ้นใหม่ ให้มีลักษณะสีสัน หรือ ลวดลาย ที่คล้ายคลึง กับแผ่นป้ายทะเบียนแบบกราฟฟิค นอกจากจะมีความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2522 แล้ว ยังอาจมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานปลอมแปลง หรือ ใช้เอกสารราชการปลอม ซึ่งมีอัตราโทษจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน-5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท

ป้ายทะเบียนกราฟฟิค ถือเป็นเอกสาร ทางราชการ เพื่อนำไปติดรถยนต์ คันที่นำมาจดทะเบียน แสดงความเป็นเจ้าของ และ ถือว่าตัวป้ายทะเบียนกราฟฟิค เป็นกรรมสิทธ์โดยตรง ของผู้ที่ได้รับการประมูล นำไปเป็น มรดกตกทอดได้ คือ ตัวทะเบียนประมูล จะเป็นของ ผู้ที่ได้รับการประมูล ไปจนกว่าจะทำเรื่อง โอนกรรมสิทธิ์ สำหรับทะเบียนเลขสวย ที่นำออกประมูล เป็นเลขทะเบียนของรถยนต์ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หรือ รถเก๋ง เท่านั้น ไม่มีในรถยนต์ประเภทอื่น ถ้าพบเห็น ในรถยนต์ประเภทอื่น หมายถึง ป้ายทะเบียนปลอมแน่นอน

ตามกฎหมาย แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ กำหนดไว้ว่า ห้ามนำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไปทำการบดบัง แผ่นป้ายทะเบียน จนมองเห็นตัวเลข หรือ ตัวอักษรไม่ชัดเจน ผู้ฝ่าฝืน มีความผิด ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท เพราะป้ายทะเบียนกราฟฟิค เป็นป้ายพิเศษ ที่ออกให้เฉพาะหมายเลข ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ และ นำออกประมูลเท่านั้น

ทะเบียนกราฟฟิค รู)แบบต่างๆ ของแต่ละจังหวัด
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราให้บริการ ครบวงจรด้านทะเบียนรถ ทะเบียนสวย ทะเบียนประมูลกราฟฟิค ทะเบียนมงคล ผลรวมเลขศาสตร์ ทะเบียนป้ายขาวดำ บริการด้านทะเบียนรถเก๋ง-รถกระบะ วิธีการซื้อและจองนั้นไม่ยุ่งยาก ราคาไม่แพง ได้เลขทะเบียนถูกใจผู้ใช้แน่นอน